Dünya üzerinde esrary yasal hale getiren ilk ülke Uruguay'dyr.