Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır.
(Albert Einstein)